Text Size

Verselemzések

Verselemzések: Arany János

verselemzés arany jános

Arany János versének elemzése.

Epilógus

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fog>>

 

Verselemzések: Ady Endre

verselemzés ady endre

Verselemzés: Ady Endre két verse.

A vár fehér asszonya

A lelkem ódon, babonás vár,
Mohos, gőgös és elhagyott.
(A két szemem, ugye, milyen nagy?
És nem ragyog é>>

   

Verselemzések: Petőfi Sándor

verselemzések petőfi sándor

Petőfi versének vázlatos elemzése.

A természet vadvirága Dardanus-féle kritikusaimhoz

Mit ugattok, mit haraptok
Engemet, hitvány ebek!
Torkotokba, hogy megfú>>

 

Verselemzések: József Attila

verselemzés józsef attila

József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének elemzése.

Tudod, hogy nincs bocsánat

Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: fér>>

   

Hirdetés